اسکله کیش - هرمزگان

  مسجد نصیرالملک - فارس

  کاخ نیاوران - تهران

  عمارت شازده ماهان - کرمان

  سی و سه پل - اصفهان

  برج آزادی - تهران

  مسجد وکیل - فارس

  تخت جمشید - فارس

  چهل ستون - اصفهان

  آرامگاه کوروش - فارس

  باغ ارم - شیراز

  حافظیه - فارس

  امام زاده حسن - مازندران

  کلیسای ننه مریم - آذربایجان غربی

  باغ دولت آباد - یزد

  پاسارگاد - فارس

  کاخ اردشیر بابکان - فارس

  آتشکده - یزد

  باغ دولت آباد - یزد

  طبیعت شیخ موسی - بابل - مازندران

  طبیعت کیاسر - مازندران

  خانه شاپوری - فارس

  تخت سلیمان - آذربایجان غربی